UPS Supply Chain Solutions
Slovensky | English

UPS Supply Chain Solutions

Adresa:

UPS SCS (Slovakia) s.r.o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
Slovakia /EU/

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedeným Okresným súdom v Bratislava I. Oddiel B, vložka 15953.

IČO: 35732148
DIČ: 2020228881
IČ DPH: SK2020228881

Bankové spojenie:

Citibank (Slovakia) a.s.
SKK 2005180003/8130
IBAN: SK9781300000002005180003
EUR 2005180118/8130
IBAN: SK9681300000002005180118
BIC: CITISKBA

Kontakt

Tel.:
00421 2 2085 0010
00421 2 2085 0016
Fax: 00421 2 2085 0011
E-mail: info.sk@ups.com
WWW:
www.ups-scs.sk
www.ups-scs.com
www.ups.com